Wrocław – Uniwersytet
Kilkadziesiąt wielkogabarytowych rolet sterowanych elektrycznie oraz systemy FTS (systemy z dwoma rurami nawojowymi pozwalające zaciemnić pochyłe lub nawet poziome świetliki) w sali wykładowej.